Przejdź do treści

Adwokat rozwodowy Warszawa

Kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa rodzinnego

Bezpłatna ocena sprawy

Skuteczny adwokat rozwodowy warszawa

Alimenty

Orzekanie o winie

Opieka rodzicielska

Kiedy małżeństwo przeradza się się we wzajemną niechęć a nawet nienawiść, którym towarzyszą kłótnie i awantury, bywa, że prowadzi to wszystko do podjęcia decyzji o rozstaniu, której może towarzyszyć wizja długiego, nerwowego i skomplikowanego rozwodu. Rozwód wcale nie musi tak wyglądać. Wiele może zależeć od nastawienia małżonków i profesjonalnemu wsparciu doświadczonego adwokata rozwodowego. 

Szybki rozwód bez zbędnych komplikacji

Najszybszym i najmniej bolesnym rozwiązaniem jest rozwód bez orzekania o winie. Na takie rozwiązanie decydują się najczęściej małżonkowie, którzy nie mają dzieci oraz doszli do wniosku, że zbyt szybko podjęli decyzję o ślubie. Z uwagi na fakt, że mają odmienne charaktery i nie potrafią stworzyć szczęśliwej rodziny.

Rozwód bez orzekania o winie można uzyskać już na pierwszej rozprawie rozwodowej, gdy małżonkowie zgodnie potwierdzają, że nastąpił całkowity, trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego i rezygnują z dochodzenia winy za rozpad małżeństwa oraz sądowego podziału majątku, którego można dokonać w odrębnym postępowaniu u notariusza albo przed sądem. Sytuacja nieco się komplikuje, gdy małżonkowie posiadają małotnie dzieci.

Jak się rozwieść, gdy są dzieci

Sąd uwzględniając dobro dzieci, powinien ustalić, czy rozwód nie wpłynie negatywie na dobro dzieci, na ich dalszy prawidłowy rozwój. Musi rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej i o kontaktach rodziców z dzieckiem, także o alimentach. Automatycznie powoduje to rozciągnięcie czasu postępowania rozwodowego, jednakże kompromisowe stanowisko małżonków jak również profesjonalnie opracowany pozew może doprowadzić do skutecznego rozwiązania małżeństwa już na pierwszej rozprawie. Takie rozwiązanie zaoszczędza czas, nerwy i pieniądze.

Rozwód z orzekaniem o winie

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie niejednokrotnie kończy się długimi i nerwowymi bataliami sądowymi. Mogę one nawet trwać klika lat. Pozew o rozwód z orzekaniem o winie ma rację bytu, kiedy jeden z małżonków ponosi ewidentną i zamierzoną winę za rozpad pożycia małżeńskiego. W sytuacji, gdy wina leży gdzieś po środku, nie warto toczyć wojen w Sądzie, gdyż cierpi przede wszystkim na tym dobro dzieci, ale też czas, zdrowie i kieszeń małżonków.

Dlaczego warto zatrudnić  specjalistę?

De­cy­du­jąc się na roz­wód war­to sko­rzy­stać z po­mo­cy doświadczonego ad­wo­ka­ta, któ­ry spo­rzą­dzi po­zew zawiera­ją­cy wszyst­kie nie­zbęd­ne ele­men­ty pi­sma pro­ce­so­we­go. Umoż­li­wi to spraw­ne i szyb­kie po­stę­po­wa­nie oraz pozwo­li unik­nąć błę­dów for­mal­nych i wzy­wa­nia przez Sąd do ich uzu­peł­nie­nia, co znacz­nie wy­dłu­ża po­stę­po­wa­nie rozwodo­we.

Sprawy rozwodowe wiążą się ze sprzecznymi interesami małżonków oraz silnymi emocjami, które nie są najlepszymi doradcami. Sprawy rozwodowe często są niezwykle delikatne i wymagają odpowiedniego podejścia oraz dbałości o prawidłowy przebieg procesu. Skuteczny adwokat ze skrupulatnością dba o sprawy swojego Klienta, znajdując dla niego najlepsze rozwiązanie oraz minimalizując koszty procesowe. Dokłada wszelkich starań, aby rozwód został orzeczony na pierwszej rozprawie. Jeżeli zależy Ci na dobrym adwokacie rozwodowym, zapraszamy do kontaktu. 

Adwokat Olga Samela

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ambitna i kreatywna adwokat z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze prawnej osób fizycznych oraz przedsiębiorców.

W latach 2007-2011 współpracowała z liczącymi się na rynku krakowskim kancelariami adwokackimi, gdzie zdobywała cenne doświadczenie i wiedzę, świadcząc usługi na rzecz osób fizycznych oraz przedsiębiorców krajowych i zagranicznych.

Od 2011 r. członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.
Specjalizuje się w prawie rodzinnym, szeroko rozumianym prawem cywilnym, w szczególności w prawie dotyczącym nieruchomości oraz prawem karnym. Włada językiem angielskim.

Kancelaria prawna z 25-letnim doświadczeniem

KOWALÓW KANCELARIA PRAWNA to doświadczony zespół prawników i adwokatów, który od wielu lat świadczy usługi prawne z zakresu prawa rodzinnego. Nasi doświadczeni specjaliści reprezentują Klientów w sprawach rozwodowych:

  • postępowanie o podział majątku, 
  • zasądzanie alimentów,
  • rózwód z orzeczeniem winy lub bez,
  • ograniczanie władzy rodzicielskiej,
  • ustalanie kontaktów z dzieckiem.

Jeżeli zależy Ci szybkim i skutecznym rozwodzie, nie zwlekaj, skontaktuj się z nami już dziś. Gwarantujemy pełne zaangażowanie, indywidualne podejście do sprawy oraz najwyższą staranność w prowadzeniu spraw naszych Klientów.

Remigiusz Kowalow

Właściciel kancelarii

Pełen zakres naszych specjalizacji

Obsługa prawna transakcji, obrót nieruchomościami, negocjacje, doradztwo – prawnik nieruchomości Warszawa

PRAWO GOSPODARCZE​

Spółki handlowe, sprawy podatkowe, sprawy karno-skarbowe

przedsiębiorstwa

Obsługa prawna spółek i przedsiębiorców, wsparcie prawne biznesu, dochodzenie należności

PRAWO CYWILNE​

Apelacje i kasacje cywilne

Nasz zespół prawników posiada wsparcie ekonomistów, księgowych oraz analityków bankowych. Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju.

prawo rodzinne

Nieruchomości mieszkaniowe,, podział majątku, rozwody, alimenty,  spadki

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Postępowanie administracyjne, sprawy inwestycyjne, prawo budowlane, spółdzielcze, gospodarki nieruchomościami

PRAWO KARNE​

Wykroczenia, przestępstwa, aretsz i zatrzymanie, apelacja i kasacje karne

Opinie naszych klientów

Morgan Freeman

Businessman

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-tur adipiscing elit. Nulla ac purus non ante dapibus iaculis. Nulla vitae diam aliquet, posuere metus ut.

Mercy Lucin

Businesswoman

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-tur adipiscing elit. Nulla ac purus non ante dapibus iaculis. Nulla vitae diam aliquet, posuere metus ut.

Zapraszamy do kontaktu

Potrzebujesz pomocy prawnej?
Skontaktuj się i skorzystaj z bezpłatnej oceny sprawy.

Zgłoś się online